شرکت احداث و توسعه نيروگاههاي سيکل ترکيبي مپنا


معرفی شرکت:

شرکت احداث و توسعه نيروگاههای سيکل ترکيبی مپنا – توسعه ۲، با تغيير استراتژی گروه مپنا مبنی بر واگذاری پروژه و فعاليتهای اجرايی به شرکتهای مستقل زير مجموعه در سال ۱۳۷۴ به عنوان يکی از ۲۷ شرکت زير مجموعه مپنا تاسيس گرديد. اين شرکت با برخورداری از نيروهای انسانی مجرب و آموزش ديده در قالب يک موسسه اقتصادی جهت اجرا و مديريت پروژه های نيروگاهی در داخل و خارج از کشور و با رعايت اصول فنی،کيفی و اقتصادی فعاليت خود را آغاز نموده است. ترکيب سهامداران شرکت به ترتيب، شرکت مديريت پروژه های نيرو گاهی ايران (مپنا) ۹۹.۹۲ % ، شرکت احداث و توسعه نيروگاههای مپنا (توسعه ۱ مپنا ) ۰.۰۲%، شرکت مهندسی و ساخت بويلر مپنا ۰.۰۲%، شرکت پارس ژنراتور ۰.۰۲%، شرکت مکو ۰.۰۲% مي­باشد.

تجارب موفق:

• اضافه كردن بيش از ۳۸۰۰ مگاوات برق به ظرفيت برق كشور از طريق راه اندازی نيروگاه‌ های گازی و سيكل تركيبی

• در حال احداث نيروگاه های گازی و سيكل تركيبی به ظرفيت بيش از ۲۰۰۰ مگاوات

• در حال احداث ۴ بلوك سيكل تركيبی (۸ واحد گاز و ۴ واحد بخار جمعاً به ظرفيت ۱۹۲۰ مگاوات) براي بخش خصوصی.

• احداث نيروگاه تشرين واقع در كشور سوريه مشتمل بر يك بلوك سيكل تركيبی (۲ واحد گاز و ۱ واحد سيكل تركيبی جمعاً به ظرفيت ۴۸۴ مگاوات) به عنوان اولين پروژه صادراتی و بين المللی گروه مپنا كه تجهيزات اصلی آن بطور كامل ساخت شركتهای گروه میباشد.

• در حال احداث نيروگاه های گازی و سيكل تركيبی جندر در كشور سوريه و قرن عالم در كشور عمان مجموعاً به ظرفيت ۶۱۰ مگاوات.

• در پيش داشتن ديگر پروژه های بين المللی از جمله نيروگاه سيكل تركيبی سبيديه در سوريه.

• در حال احداث نيروگاه خورشيدی حرارتی يزد با استفاده از انرژي های نو كه تكنولوژی بكار رفته در آن برای اولين بار در كشور مورد استفاده قرار گرفته است.

كاركنان:

يکی از ارزشمند ترين دارايی های اين شرکت کارکنان آن ميباشد، بطوريکه شرکت توسعه دو با تکيه بر نيروی انسانی توانمند، متعهد و خلاق خود با بهره گيری از دانش و تکنولوژی روز توانسته است به رشد بالايی در توانمديهای فنی و مهندسی دست يابد. همچنين از آغاز تاسيس، سعي مديريت شرکت در استفاده از افرادي با بالاترين سطح توانمندي و دانش برگرفته و معتبر ترين مراکز آموزشي بوده است، بطوريکه بکارگيری نيروی انسانی جوان و پر نشاط در کنار سيستمهای مناسب برای انگيزش و توانمندسازی موجب گرديده، پويايی و خلاقيت هر چه بيشتر محيط کار فراهم شود.

آخرین اخبار


نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

تحویل موقت واحد اول بخار و مشترکات نیروگاه شیروانادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

سنکرون واحد اول گازی نیروگاه رومیلهادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه رومیلهادامه مطلب