1401/04/09

نخست وزیر کشور سوریه جناب آقای مهندس حسین عرنوس، وزیر برق کشور سوریه جناب آقای غسان زامل و استاندار شهر لاذقیه جناب آقای مهندس عامر هلال و هیئت همراه از نیروگاه سیکل ترکیبی لاذقیه بازدید کردند و جلسه مشترکی در خصوص روند اجرای پروژه برگزار گردید.