1401/04/15

جناب آقای مهندس فتاح رییس محترم بنیاد مستضعفان، جناب آقای مهندس امیری مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی صبا، مدیران ارشد کارفرما، مسئولین استانی و هیات همراه با حضور مدیرعامل محترم شرکت توسعه 2 جناب آقای مهندس نیازی و معاون محترم اجرایی پروژه جناب آقای مهندس کمانگر از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد بازدید نمودند.