1401/05/08

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران شرکت توسعه 2 و گروه مپنا، واحد دوم گاز نیروگاه یزد تابان در تاریخ 26 تیر 1401 تحویل دائم گردید. این موفقیت را به کلیه همکاران گروه مپنا تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل دائم (FAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 102 واحد با ظرفیت 15700 مگاوات رسید.