1401/05/11

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد ششم گاز نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در تاریخ 9 مرداد 1401 تحویل دائم گردید.
این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل دائم واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 103 واحد با ظرفیت 15883 مگاوات رسید.