1401/05/19

به اطلاع می‌رساند در تاریخ 18 مرداد 1401 مدیرعامل محترم شرکت مولد نیروی خرم‌آباد جناب آقای دکتر صدرا، معاون محترم اجرایی شرکت توسعه 2 مپنا جناب آقای مهندس کمانگر و هیئت همراه از پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بازدید نمودند.