1401/05/26

به اطلاع می‌رساند مدیر عامل محترم شرکت سبلان برق امید جناب آقای مهندس سالمی و مدیر عامل محترم شرکت توسعه دو جناب آقای مهندس نیازی به همراه معاونین محترم و هیات همراه در تاریخ 1401/05/26 از نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان بازدید نمودند.