1401/05/29

به اطلاع می رساند ​با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در تاریخ 28 خرداد 1401 تحویل موقت و در تاریخ 26 مرداد 1401 به شرکت توسعه 2 ابلاغ گردید. این موفقیت را به کلیه پرسنل گروه مپنا به ویژه همکاران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، تبریک عرض می نماییم.
با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 104 واحد با ظرفیت 16063 مگاوات رسید.