1401/06/29

به اطلاع می‌رساند ​با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، گواهینامه تحویل موقت واحد اول بخار فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ صادر و تاریخ شروع دوره گارانتی از ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ تایید گردید.
این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 105 واحد با ظرفیت 16،223 مگاوات رسید.