1401/06/30

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد دهم گاز (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در تاریخ ۲9 شهریور ماه 1401 ساعت 30:23 دقیقه به وقت محلی با شبکه برق عراق سنکرون گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 113 واحد با ظرفیت 17589 مگاوات رسید.