1401/07/24

به اطلاع می‌رساند ​با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در تاریخ 31/03/1401 تحویل دائم شده و در تاریخ 1401/07/24 گواهینامه تحویل دائم توسط کارفرما به شرکت توسعه 2 ابلاغ گردید.

این موفقیت را به کلیه پرسنل گروه مپنا بویژه همکاران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، تبریک عرض می‌نماییم.

با تحویل دائم واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 104 واحد با ظرفیت 16043 مگاوات رسید.