1401/07/25

به اطلاع می‌رساند در تاریخ 25 مهر 1401، مدیر عامل محترم شرکت توسعه 2 جناب آقای مهندس نیازی، هیئت مدیره و مدیر عامل محترم کارفرما جناب آقای مهندس صدرآبادی و سایر همراهان از نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه و روند پیشرفت کار بازدید نمودند.