1401/10/23

گوهر پاک نجابت همه شایسته توست

بانوی گرامی
مفتخرم روز گرامیداشت منزلت فخرآفرین زن را که به نور تهنیت میلاد گرامی ترین گوهر وجود آذین بندی شده است به شما تبریک بگویم و به میمنت این روز عزیز، پرشکوه ترین اوج مهربانی و سعادت را برایتان آرزو نمایم.

ابوطالب نیازی – مدیرعامل
۲۱ دی ۱۴۰۱