1401/11/02

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در تاریخ 28 دی ماه 1401 تحویل دائم شد.
این موفقیت را به کلیه همکاران محترم شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل دائم (FAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 107 واحد با ظرفیت 16527 مگاوات رسید.