1401/11/06

به گزارش روابط عمومی شرکت مپنا توسعه دو، واحد دو گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج به تاریخ 1401/11/01 تحویل دائم گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا تبریک عرض می‌نماییم.

با تحویل دائم (FAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 109 واحد با ظرفیت 16851 مگاوات رسید.