1401/11/17

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد دوم بخار نیروگاه سبلان در تاریخ 1401/11/13 ساعت 6:36 با شبکه سراسری برق سنکرون گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.

با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 115 واحد با ظرفیت 17909 مگاوات رسید.