1401/12/03

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در تاریخ 1401/12/02 ساعت 09:26 با شبکه سراسری برق سنکرون گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم. با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 116 واحد با ظرفیت 18069 مگاوات رسید.