1401/12/26

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، تحویل موقت واحد سوم و تحویل دائم واحدهای اول و دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند در تاریخ 1401/12/23 به شرکت توسعه 2 ابلاغ گردید.
این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 111 واحد با ظرفیت 17249 مگاوات رسید
همچنین با تحویل دائم واحدهای فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 111 واحد با ظرفیت 17171 مگاوات رسید.