1402/01/17

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، گواهینامه تحویل موقت واحد یازدهم گازی فاز سوم نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در تاریخ 7 فروردین ۱۴۰2 توسط کارفرمای پروژه تأیید و صادر گردید. لازم به ذکر است شروع دوره گارانتی از تاریخ 16 اسفند ۱۴۰۱ می‌باشد.

این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 112 واحد با ظرفیت 17،432 مگاوات رسید