1402/04/25

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، تحویل موقت واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ از سوی کارفرما اخذ گردید.
این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه۲ و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه ۲ در مجموع به ۱۱۳ واحد با ظرفیت ۱۷۹۵۲ مگاوات رسید.