1402/05/25

پیام مدیرعامل گروه مپنا به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس گروه مپنا

همکاران عزیز شاغل در گروه مپنا

با سلام؛  این روزها مصادف است با سی امین سالگرد تاسیس مپنا.  نهال مبارکی که در مرداد سال 1372 بنیان نهاده شد، با تلاشهای بی شمار کارکنان و مدیران آن طی سه دهه به درختی تنومند تبدیل شده که به راستی نماد پر افتخار صنعت و مهندسی کشور است. این گوهر ارزشمند اکنون امانتی در دست ماست تا بیش از پیش به مردم خدمت کند.

اگرچه ماموریت اصلی شرکتها سودآوری برای سهامداران است، اما در دنیای کنونی، آنها فراتر از یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند و تاثیرات بی بدیلی بر توسعه پایدار جوامع دارند. این تاثیرگذاری از یک طرف معنای کار را برایمان غنی تر کرده و رضایت شغلی ایجاد می نماید، و از طرف دیگر مسوولیتمان را سنگین تر می سازد.

در آغاز چهارمین دهه عمر گروه مپنا و به منظور خلق بهتر آینده سازمانی و ملی، هم عهد می شویم که:

  1.      در گفتگوها و جلسات، تا حد ممکن کوتاه، شفاف، و نتیجه گرا باشیم؛
  1. از منبع بی پایان خلاقیت و نوآوری، حداکثر بهره را برای رشد سازمان و حل مسایل ببریم؛
  1. ارتباطات درون و بیرون سازمانی مان توام با احترام، درک متقابل، صداقت، و به دور از هرگونه غرور باشد؛
  1. در هر کاری که انجام می دهیم، حداقل نمودن هزینه ها، کاهش اتلافات و ارتقای مستمر بهره وری را مد نظر داشته باشیم؛
  1.  مقتضیات زمانی، عمر سازمانی و تحولات پیرامونی را بهتر درک کرده و به راه حل های گذشته برای حل مسائل دهه چهارم بسنده نکنیم.

در هر جای این مجموعه بزرگ برای ارتقای نام گروه مپنا تلاش می کنید، روحیه ای شاداب، انگیزه ای تمام نشدنی، و سلامتی برای خود و عزیزانتان از خداوند متعال خواستارم.

محمد اولیاء