1402/05/30

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان در تاریخ 25 مرداد 1402 ساعت 16:27 با شبکه سراسری برق سنکرون گردید.
این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 121 واحد با ظرفیت 18938مگاوات رسید.