1402/06/29

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، گواهی تحویل موقت واحد 2 بخار فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله به تاریخ 1402/05/07 اخذ و مورخ 1402/06/27 توسط کارفرمای پروژه صادر گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل موقت واحد فوق (PAC)، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 114 واحد با ظرفیت 17752 مگاوات رسید.