1402/07/10

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، تحویل دائم واحد هفتم گازی (واحد اول فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله​ به تاریخ 16 تیر 1402 محقق و در 3​ مهرماه 1402 صادر و تایید گردید. این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.

با تحویل دائم (FAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 114 ​​​واحد با ظرفیت 17674 مگاوات رسید.