1402/08/27

با یاری خداوند و تلاش همه همکاران، تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان به تاریخ اول شهریور 1402 محقق شد. این رویداد در تاریخ 24 آبان 1402 از سوی کارفرما به شرکت توسعه دو ابلاغ گردید.
این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت توسعه 2 و شرکت‌های گروه مپنا، تبریک عرض می‌نماییم.
با تحویل موقت (PAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 115 واحد با ظرفیت 17912 مگاوات رسید.