1402/11/04

براساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی ایران، در بیست و ششمین همایش شرکت‌های برتر ایران IMI-100 که با حضور وزیر محترم صمت جناب آقای دکتر علی آبادی و وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر خاندوزی در روز دوشنبه مورخ 2 بهمن 1402در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، رتبه‌های شركت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیكل تركیبی مپنا – توسعه دو مپنا در میان500 شرکت برتر کشور به شرح ذیل می‌باشد:

 به امید موفقیت های بیشتر در عرصه ملی و بین المللی و توسعه ایران عزیز. 

روابط عمومی شرکت توسعه دو این موفقیت را به همکاران شرکت تبریک می‌گوید.