معرفی توسعه ۲ مپنا


شركت احداث و توسعه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا مي‌باشد كه در تاريخ ۸۴/۵/۳۱ فعاليت رسمي خود را شروع نموده است.

محدوده كاري اين شرکت مدیریت اجرای طرح‌های نیروگاهی و تاسیسات صنعتی از مرحله مطالعاتی تا مرحله انتقال به کارفرما بصورت طرح کامل یا بخش هائی از آن با اعمال و انجام کنترلهای لازم می باشد.

  • نام شرکت: احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا- توسعه دو (سهامی خاص)
  • تاریخ تاسیس: ۸۴/۵/۳۱
  • شماره ثبت: ۲۵۳۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
  • شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
  • سرمایه: ميزان سرمايه شركت معادل مبلغ پنجاه میلیارد ریال  بوده كه به  ۵۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ريالی تقسيم شده که بطور کامل پرداخت شده است. .