گروه مپنا، با عنوان «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» یا به اختصار «مپنا» در سال 1372 خورشیدی تأسیس ‌شد. هدف اصلی از تأسیس مپنا در ابتدا پیمانکاری عمومی پروژه‌های نیروگاهی به صورت کلید در دست بود. لذا با توجه به گسترش شرکت مپنا، شـركت احــداث و توســعه نیروگاه‌هــای ســیكل تركیبــی مپنــا به عنوان یکــی از شـرکت‌های زیـر مجموعـه، در تاریـخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۱ فعالیــت رســمی خــود را شــروع نمــوده اســت. محـدوده كاری ایـن شـركت مدیریـت اجـرای طرح‌هـای نیروگاهـی و تاسیسـات صنعتـی از مرحلـه مطالعاتـی تـا مرحلـه انتقـال بـه كارفرمـا بصورت طـرح كامل یـا بخش‌هایـی از آن بـا اعمـال و انجـام كنترل‌هـای لازم می‌باشـد. مطابق اساسنامه شركت، كلیه عملیات پیمانكاری اعم از مدیریت، طراحی، خرید، اجرا، سرمایه گذاری، مشاركت و… برعهده شركت توسعه 2 گذارده شده است. شرکت توسعه 2 مفتخر است، با همراهی پرسنل متخصص و توانمند خود تاکنون مهندسی، تامین، اجرا، نصب و راه‌اندازی بیش از 18،000 مگاوات برق را به پایان برساند. همچنین این شرکت، در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان در حوزه آب، معدن و مدیریت پروژه هوشمند نیز آماده ارائه خدمات می‌باشد.

درباره ما

ماموریت توســعه ۲

ما به عنوان یك پیمانكار بین‌المللی عمومی حوزه انرژی به منظور ایجاد سازمانی پایدار، در رشد اقتصادی و افزایش رفاه ملی و سایر جوامع مشارکت می‌نماییم.

پایداری و شایستگی‌های محوری

عضو معتبری از گروه مپنا
تخصص و تعلق سازمانی سرمایه‌های انسانی
ادغام دانش طراحی، تامین و اجرا با خبرگی
شبکه‌ای از شراكت‌های استراتژیك در زنجیره تامین
تجربه و پتانسیل اجرای پروژه‌های داخلی و خارجی
توجه به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

پروژه‌های حوزه انرژی

پروژه‌های طراحی، تامین و اجرای نیروگاه‌های گازی و سیكل تركیبی
پروژه‌های طراحی، تامین و اجرای نیروگاه‌های بخار
طراحی، تامین و اجرای سایر پروژه‌های حوزه انرژی (نظیر پروژه‌های خورشیدی، فرآوری آب و …)

پیمانكار بین‌المللی عمومی

پروژه‌های طراحی، تامین و اجرای نیروگاه‌های گازی و سیكل تركیبی
حضور دربازارهای داخلی و خارجی
اجرای پروژه برای کارفرمایان خصوصی، دولتی و داخل گروه مپنا

چشم انداز توســعه ۲

در سال 1404 ما همچنان رهبر بازار داخلی بوده و جایگاه مناسبی در بازارهای بین المللی خواهیم داشت.

جایگاه مناسب

درک و شناخت بازارهای بین‌المللی
توسعه توانمندی‌های رقابتی برای حضور در بازارهای بین‌المللی
ایجاد مشارکت‌های‌ استراتژیک جهت حضور در بازارهای هدف بین‌المللی
کسب درآمد مناسب از بازارهای بین‌المللی

بازار بین المللی

برند شناخته شده در بازارهای بین‌المللی
تجربه حضور در بازارهای بین المللی
تمرکز بر بازارهای منطقه منا و کشورهای همسایه

رهبر بازار داخلی

حفظ رتبه نخست در سهم بازار
معتبرترین برند بازار داخل کشور
وفاداری و ارتقای رضایت مشتریان

من تا ما

ارزشهای سازمانی گروه مپنا و شرکت توســعه۲

مشتری

نوآوری

تعالی

ایمنی

مسئولیت پذیری

اخلاق


پیام مدیرعامل
شرکت توسعه ۲ مپنا تلفیقی است از دانش، تجربه، تحول و نوآوری در حوزه مدیریت پروژه های نیروگاهی. ما به عنوان عضوی از گروه مپنا، بر این باوریم که توسعه شایستگی‌هایمان تنها با تکیه بر منابع انسانی متخصص و توانمند میسر خواهد شد و از این طریق است که می‌توانیم به عنوان یک پیمانكار بین‌المللی عمومی حوزه انرژی، با هدف ایجاد سازمانی پایدار، در رشد اقتصادی و افزایش رفاه ملی نقش آفرینی کنیم و مفتخریم که طی 18 سال، بیش از 18 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده ایم.
ما با تدوین سیاست‌های توسعه‌ای خود می‌کوشیم تا با ارزش افزایی برای مشتریان به هدف نهایی شرکت که همان کسب حداکثر رضایت مشتریان است، دست یابیم. در همین راستا افزایش بهره‌وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش، افزایش رضایت کارکنان و کاهش هزینه‌ها جزو برنامه‌ها و اولویت‌های کاری ماست و به عنوان یک بنگاه اقتصادی با بهره گیری از دانش و تجربه، همواره در جهت رشد و تعالی خود کوشش می‌نماییم.
ابوطالب نیازی

هیئت مدیره

ابوالفضل عسگری
رئیس هیئت مدیره

ابوطالب نیازی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سید عبدالرحیم کاظمی
عضو هیئت مدیره

توفیق نصیری
عضو هیئت مدیره

سید محمدرضا شریفی
عضو هیئت مدیره

تیم مدیریت

معاون اجرایی

معاون اجرایی

معاون اجرایی

معاون تامین تجهیزات

مدیر توسعه کسب و کار

معاون اقتصادی و مالی

معاون برنامه ریزی

معاون مهندسی

معاون توسعه منابع انسانی

معاون سیستم‌ها و انفورماتیک