بهروز کمانگر
معاون اجرایی
مهندس بهروز کمانگر، از سال 1382 در گروه مپنا و از سال 1399 به عنوان معاون اجرایی در شرکت توسعه دو مشغول به کار هستند. وی به عنوان متخصص در مدیریت و اجرای پروژه نیروگاهی، در اجرای تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های کشور مشارکت داشته است. ایشان پیش از پیوستن به گروه مپنا، از سال 1374 به عنوان مسئول کنترل کیفی و برنامه‌ریزی در شرکت توسعه نیرو،و از سال 1382 با همان سمت و مسئولیت قبلی در شرکت مهراس مشغول به کار بوده اند. بهروز کمانگر دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه آزاد اسلامی سنندج می‌باشد.