خارجی


پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی تشرین اولین قرارداد خارجي شركت توسعه 2 بوده که در تاریخ 16/12/86 مبادله شد. بر اساس برنامه منضم به قرارداد به ترتيب 17 ، 19و 26  ماه پس از شروع قرارداد بهره برداری تجاری (24 ساعت مداوم تولید برق) واحد اول و دوم گاز و واحد بخار و 12 ماه پس از تحويل موقت هر واحد یا 12 ماه از تحویل موقت آخرین واحد (هر کدام دیرتر)، تحويل دائم (FAC) انجام ميشود.

- محل سايت: 50 كيلو متري جنوب شرقي دمشق

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: (2*150 MW GTG + 1*150 MW STG)±10%

- توربین: گازV94.2 Ver. 5 ، بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- تعداد شمع ها: تعداد 1006 پایل و میکروپایل

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن Heller بدون پیک کولر با برج بتنی

- پست و خط انتقال برق: پست در محدوده کارفرما و خط انتقال کابل 230 کیلو ولت می باشد

- كارفرما: PEEG

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جندر

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

تاریخ 18/03/89 به عنوان شروع پروژه  با کارفرما می باشد.  بر اساس برنامه منضم به قرارداد به ترتيب 17 و 19و 28 ماه پس از تاریخ فوق بهره برداری تجاری (24 ساعت تولید مداوم برق) واحد اول و دوم گاز و واحد بخارمی باشد (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت آخرین واحد ، تحويل دائم (FAC) انجام ميشود.

- محل سايت: در 30  كيلو متري جنوب شهر حمص

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: (2*150 MW GTG + 1*150 MW STG)±10%

- توربین: گازV94.2 ، بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: نوع سیستم خنک کن این نیروگاه از نوع  Hellerمیباشد که با توجه درخواست
کارفرما در این سیستم پیک کولرها حذف گردیده اند

- پست و خط انتقال برق: پست400کیلو ولت و تعداد 3 فیدر خروجي به شبکه برق سراسری

- كارفرما: PEEG

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سویدیه

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

احداث يك بلوك كامل سيكل تركيبي (بخش گاز و بخار نيروگاه سيكل تركيبي سويديه) شامل 2 واحد توربين گاز و 1 واحد توربين بخار جمعاً به  ظرفيت  450مگاوات ميباشد. همچنين: سيستم تصفيه سوخت گاز جهت تامين سوخت واحدها بر اساس برنامه منضم به قرارداد به ترتيب 16 ، 18،  24  و 28 ماه پس از شروع قرارداد  بهره برداری تجاری  واحد اول ، دوم گاز، سیستم تصفیه گاز و واحد بخارمی باشد و 12 ماه پس از تحويل موقت  هر واحد  یا 12 ماه از تحویل موقت آخرین واحد ، تحويل دائم (FAC) انجام ميشود.

  • محل سايت: در 70 كيلومتري شهر قامشلی در منطقه حسکه در شمال شرق سوريه در مجاورت مرز تركيه

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: کل پروژه جمعا به ظرفیت 450 مگاوات می باشد

- توربین: گازV94.2 ، بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: Heller

- پست و خط انتقال برق: پست به عهده اين شركت نمي باشد.

- كارفرما: PEEG

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی قرن عالم

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه برق و بخار قرن عالم شامل مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی يك واحد گازی به ظرفيت تقريبي 126مگاوات و يك بويلر به ظرفيت 280 Ton/Hour به صورتEPC  در حال احداث مي باشد.

مطابق Form of agreement مبادله قرارداد در تاريخ 06/05/89 ، و شروع پروژه در تاريخ 23/03/89 مي باشد. بر اساس Schedule of rate منضم به قرارداد اتمام پيش راه اندازي در GTG و HRSG به ترتيب 580 و 610 روز  از زمان شروع پروژه مي باشد و اتمام راه اندازي و پذيرش Performance test در GTG و HRSH به ترتيب 610 و 670  روز از زمان شروع پروژه مي باشد.

- محل سايت: عمان- 400 كيلومتري شهر مسقط

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: 1*126 MW GTG, 280 Ton/Hour

- توربین: Frame 9E به ظرفیت 126 مگاوات ساخت BHEL

- پست و خط انتقال برق: 132KV

- كارفرما: Petroleum Development Oman

- مشاور کارفرما: Worley Parsons

پروژه نیروگاه گازی حیدریه نجف

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی حيدريه(نجف) شامل مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی یک واحد گازی به صورت EPC  به ظرفيت تقريبي 162مگاوات در حال احداث مي باشد. مطابق صورتجلسه مورخ 19/06/91، تاریخ 25/04/91 به عنوان شروع داخلي پروژه نجف تعیین شد.  بر اساس برنامه داخلي 12 ماه پس از تاریخ فوق سنكرون واحد اول، 2 ماه بعد تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم (FAC) انجام ميشود.

 - محل سايت: کشور عراق، کیلومتر 25 جاده نجف به کربلا، جنب پالایشگاه نجف

- تعداد واحدها: یک واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 162 مگاوات در شرایط ISO

- توربین: گازV94.2 Ver. 5

- پست و خط انتقال برق: 132 کیلو ولت (برعهده كارفرمای اصلی)

- كارفرما:

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

طراحي، تامین کلیه  تجهیزات، حمل، نصب و راه اندازي  به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط ایزو  و در 4 فاز  به شرح زیر که کل مبلغ آن توسط گروه مپنا تامین مالی خواهد شد.(عملیات ساختمانی و اجرا اسکلت فلزی بجزبخش بویلر  جهت 3000مگاوات و بهره برداری  بعهده شرکت شامارا می باشد. )

فاز اول : شامل 6 واحد گازی از نوع  MAP2B  ميباشد راندمان واحد های این فاز حداقل 34.6 درصد در تحویل موقت بوده  که 12 ماه پس از تحویل موقت آن ها  به میزان  36 درصد تضمین می گردد.

فاز دومشامل 3 واحد بخار از نوع E (به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون آتش اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه

فازسومشامل 6 واحد گازی از نوع MAP2B. راندمان واحد های این فاز حداقل 34.6 درصد در تحویل موقت بوده  که 12 ماه پس از تحویل موقت آن ها  به میزان  36 درصد تضمین می گردد.

فاز چهارم : شاملواحد بخار از نوع E (به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون آتش اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه)

- محل سايت: منطقه رميله حومه شهر بصره

- تعداد واحدها: شش بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: 6 بلوك 500 مگاوات -3000 مگاوات

- توربین: گازی  MAP2b و بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن ACC

- پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت (خارج از محدوده مپنا)

- كارفرما: گروه شامارا