غلامرضا اسدپوری
معاون تامین تجهیزات
مهندس غلامرضا اسدپوری، از سال 1383 در شرکت توسعه دو مشغول به کار هستند و از سال 1398 به عنوان معاون تامین تجهیزات به همکاری خود ادامه داده‌اند. وی به عنوان متخصص در امور قراردادی و اجرای آن، در مدیریت تامین و کنترل کیفیت تجهیزات تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های کشور مشارکت داشته است. وی پیش از پیوستن به گروه مپنا، از سال 1378 به عنوان کارشناس فرایند در شرکت مهندسین مشاور پولاد و از سال 1380 به عنوان سرپرست کنترل کیفی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مشغول به کار بوده است. از سال 1382 به عنوان سرپرست کنترل کیفی به شرکت پتروشیمی مارون پیوست. غلامرضا اسدپوری دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد.