حیدر اسماعیلی
معاون اقتصادی و مالی
آقای حیدر اسماعیلی از سال 1380 در گروه مپنا و در حال حاضر به عنوان معاون مالی اقتصادی شرکت توسعه دو مشغول به کار هستند. ایشان به عنوان متخصص در زمینه حسابرسی و مالی در صنایع نفت و گاز و نیروگاهی مشغول به کار بوده اند. حیدر اسماعیلی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی می‌باشد.