تاسیس شرکت مپنا

مپنا به همراه ۴۱ شرکت زیر مجموعه خود با عنوان شرکت گروه مپنا در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه پروژه های نفت و گاز پزشکی و حمل و نقل ریلی به صورت EPC و سرمایه گذاری خصوصی فعالیت میکند.

۱۳۷۲

شروع طرح 6CC

احداث بخش بخار ۱۴ واحد نیروگاهی به ظرفیت ۱۴۲۷ مگاوات بصورت EPC

۱۳۷۴

شروع طرح ۲۲ واحد

واگذاری احداث بخش بخار واحدهای گازی موجود در قالب طرح کلی ۲۲ واحد سیکل ترکیبی از سوی سازمان توسعه برق ایران به گروه مپنا

۱۳۸۱

شروع طرح زیمنس

مدیریت قرارداد های ساخت داخل زیمنس و دوسان

۱۳۸۲

تاسیس شرکت توسعه ۲

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه مپنا میباشد که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۱ فعالیت رسمی خود را شروع کرده است.

۱۳۸۴

احداث واحد های گازی

احداث اولین واحد های گازی و انجام پروژه های نیروگاهی بصورت بلوک سیکل ترکیبی گاز و بخار از پروژه نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد.

۱۳۸۵

مشارکت با مپنا

حضور شرکت توسعه ۲ به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم در قراردادهای بخش برق گروه مپنا و اولین پروژه بخش خصوصی و سرمایه گذاری مپنا

۱۳۸۶

انجام پروژه های خارجی

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین به عنوان اولین قرارداد خارجی شرکت توسعه ۲ در کشور سوریه.

۱۳۸۷

ورود به صنایع معدنی

احداث اولین پروژه خصوصی خارج از گروه مپنا و ورود به صنایع معدنی

۱۳۹۱

بزرگترین پروژه خارجی

شروع اجرای بزرگترین پروژه خارج کشور و نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا با ظرفیت 3000MW

۱۳۹۵