محبوبه صحراگرد
معاون سیستم‌ها و انفورماتیک
مهندس محبوبه صحراگرد سهی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از سال 1387 به گروه مپنا پیوسته و در پاییز 1401 به عنوان معاون سیستم­ها و انفورماتیک به شرکت توسعه دو ملحق شدند. فعالیت ایشان در گروه مپنا با عنوان کارشناس برنامه ­ریزی و سیستم­ ها در بخش برق آغاز شد و از سال 1396 به عنوان مدیر امور برنامه ­ریزی و سیستم­ ها به همکاری خود ادامه دادند. تجربه ایشان در 17 سال گذشته در حوزه ­های برنامه­ ریزی استراتژی، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی، طراحی و بهبود سیستم­ های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و سیستم ­های اطلاعاتی مدیریت پروژه متمرکز بوده است. اخذ گواهینامه ­های بین ­المللی PMI-RMP, IPMA level D  PMI-PBA, و ترجمه کتاب مبانی شایستگی انجمن بین المللی مدیریت پروژه (ICB) به همراه آقای دکتر علی واحدی بخشی از مسیر توسعه حرفه­ای ایشان بوده است.