نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

با یاری خداوند متعال و با تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران گروه مپنا، واحد واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تاریخ 26 فروردین 97 ساعت 12:09 با شبکه سراسری برق سنکرون شد. با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 85 واحد با ... ادامه مطلب >>


نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

تحویل موقت واحد اول بخار و مشترکات نیروگاه شیروان

با یاری خداوند متعال و تلاش کلیه همکاران، تحویل موقت واحد اول بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 10 اردیبهشت 97 محقق شد. با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 79 واحد با ظرفیت 11889 مگاوات ... ادامه مطلب >>


نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

سنکرون واحد اول گازی نیروگاه رومیله

با یاری خداوند متعال و با تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران گروه مپنا، واحد اول گاز نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در تاریخ 19 خرداد 97 ساعت 16:41 به وقت محلی با شبکه برق عراق سنکرون شد. با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 86 ... ادامه مطلب >>


نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه رومیله

با یاری خداوند متعال و با تلاش خستگی‌ ناپذیر همکاران گروه مپنا، واحد دوم گاز نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله در تاریخ 30 خرداد 97 ساعت 06:49 بامداد به وقت محلی با شبکه برق عراق سنکرون شد. با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع ... ادامه مطلب >>