نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

با یاری خداوند متعال و با تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران گروه مپنا، واحد واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تاریخ 26 فروردین 97 ساعت 12:09 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.
با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 85 واحد با ظرفیت 12853 مگاوات رسید.


  • News Slider Image
  • News Slider Image