نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

سنکرون واحد اول گازی نیروگاه رومیله

با یاری خداوند متعال و با تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران گروه مپنا، واحد اول گاز نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در تاریخ 19 خرداد 97 ساعت 16:41 به وقت محلی با شبکه برق عراق سنکرون شد.
با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 86 واحد با ظرفیت 13033 مگاوات رسید.


  • News Slider Image
  • News Slider Image
  • News Slider Image
  • News Slider Image