نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه رومیله

با یاری خداوند متعال و با تلاش خستگی‌ ناپذیر همکاران گروه مپنا، واحد دوم گاز نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله در تاریخ 30 خرداد 97 ساعت 06:49 بامداد به وقت محلی با شبکه برق عراق سنکرون شد.
با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه 2 در مجموع به 87 واحد با ظرفیت 13213 مگاوات رسید.


  • News Slider Image
  • News Slider Image
  • News Slider Image