نیروگاه های سیکل ترکیبی


با صنعتی شدن جهان امروز لطمات فراوانی به محیط زیست وارد شده است، که بشر با درک آسیب هایی که به زمین و طبیعت همراهش وارد ساخته است، به دنبال کاهش آن و بازگرداندن محیط زیست به حالتی استاندارد است. در همین راستا نیز کاهش آلایندگی هوا، استنشاق هوای پاک، صنایع سازگار با محیط زیست از جمله اهدافی است که بشر امروز در حال پیگیری برای رسیدن به آن است.
از اقدام های موثر در این راه، ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی متشکل از واحدهای گاز و بخار است. به دلیل راندمان نسبتا پایین نیروگاه های گازی در حدود ۳۵%، در جهت تحقق هدف فوق با اضافه نمودن بخش بخار بازده نیروگاه تا حدود ۵۰% افزایش می یابد. نیروگاه گازی، نیروگاهی است که از هوا به عنوان سیال عامل و از گاز طبیعی (و یا گازوئیل و دیگر سوخت‌های فسیلی) به عنوان سوخت احتراق استفاده می‌کند. راندمان پایین این نیروگاهها به دلیل خروج بخش عمده ای از انرژی تولید شده حاصل از احتراق به محیط می باشد. گازهای خروجی در حدود ۵۴۰ درجه دما دارند.

مزایای توربین گازی:

• واحدهاي گازي بخاطر كوچك و ساده بودن خيلي سريع نصب مي شود.
• واحدهاي گازي بعد از استارت، در عرض چند دقيقه معمولاً كمتر از ده دقيقه به مرحله بازدهي مي رسند.
• هزينه نصب واحدهاي گازي پايين است.
• به علت سادگي ساختمان و كم بودن قسمت هاي كمكي بهره برداري از آن آسان مي باشد.
• در توربين هاي گازي، امكان استفاده از سوخت هاي مختلف و تعويض نوع سوخت در حال كار واحد به هنگام بازدهي، قدرت مانور خوبي به واحد مي دهد.
• ميزان آلودگي محيط زيست نسبت به ساير نيروگاه هاي حرارتي ديگر با قدرت مشابه كمتر است.

معایب توربین گازی:

• راندمان يا بازدهي واحدهاي گازي به خاطر دفع مقدار زيادي انرژي، به صورت گرما از اگزوز پايين است.
• چون در واحدهاي گازي، معمولاً از گاز طبيعي يا سوخت هاي سبك استفاده مي كنند، لذا مخارج جاري آنها به علت گراني اينگونه سوختها بالا می باشد.

اجزای اصلی یک نیروگاه سیکل ترکیبی عبارت است از:

بخش گاز، بخش بخار، سیستم خنک کن

نیروگاه های سیکل ترکیبی