خصوصی غیر مپنا


پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی يزد فرآب

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

شركت مپنا تنها وظايف طراحي مدارك ,Basic EP بخش Power Block، EPC بخش كولينك، خدمات مهندسي عمومي كل نيروگاه و نظارت بر راه اندازي پروژه را بر عهده دارد. ساير كارها بر عهده شركت فرآب ميباشد. مدت زمان قرارداد تا تحويل موقت واحد بخار 31 ماه و واحدهاي گازي به ترتيب 21 و 23 ماه تا تحويل موقت ميباشد. فاصله سنكرون هر واحد تا تحويل موقت 2 ماهه در نظر گرفته شده است.

 • محل سايت: يزد- جاده مخصوص فولاد آلياژي- نيروگاه سيكل تركيبي يزد فرآب
 • تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی
 • ظرفیت واحدها:هر يك از واحدهاي گازي: 160 مگاوات (2*160)
 • توربین: گاز ، بخارE Type (E30-16-1-1x6.3)
 • سیستم خنک کن: سيستم خنك كن خشك از نوع هلر (Heller) برج بتوني
 • كارفرما: شركت فرآب
 • مشاور کارفرما: عامران افق
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی يزد تابان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی يزد صدوق پيرو ابلاغ موافقت نامه شروع به احداث  در تاريخ 29/04/89 طي دوره شش ماهه توسط كارفرما آغاز گرديد. پس از نهايي گرديدن قرارداد، دو قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره ج-8910 و تامین تجهیزات (P) به شماره ب- 8910 در تاريخ 21/03/90 مبادله شد. تاریخ شروع قرارداد 01/02/91 در نظر گرفته شده است. بر اساس برنامه منضم به قرارداد مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز 24ماه و واحدهای بعدی گاز به فاصله 2 ماه، واحد بخار 34 ماه ، تحویل موقت 2 ماه پس از سنکرون و تحویل دائم 12 ماه پس از تحویل موقت می باشد.

 • محل سايت: جاده اختصاصي فولاد آلياژي موازي جاده خضر آباد در جنوب شرقي يزد
 • تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی
 • ظرفیت واحدها:2*162 MW GTG + 1*160 MW STG
 • توربین: گاز 2, ver.5  ، بخارE Type (E30-16-1-1x6.3)
 • سیستم خنک کن: هلر خشك با برج خنك كن
 • كارفرما: شركت انرژي گستر جم
 • مشاور کارفرما: شرکت قدس نيرو
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو در تاریخ 18/07/91 به شرکت مپنا و توسعه 2 ابلاغ گردید و مطابق الحاقیه شماره 1 مورخ 16/11/91، تاریخ 15/09/91 به عنوان شروع پروژه چادرملو تعیین شد.

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی 

- ظرفیت واحدها: 2*166 MW GTG + 1*160 MW STG

- توربین: گازV94.2, MAP2+  ، بخارE Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: ACC

- پست و خط انتقال برق: پست به عهده اين شركت نمي باشد

- كارفرما: شركت معدنی و صنعتی چادرملو

- مشاور کارفرما: شرکت  مشانیر

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

پس از رفع مشکلات مالی کارفرما ، تاریخ 15/09/91 به عنوان شروع مجدد پروژه تعیین شد.  بر اساس برنامه منضم به قرارداد به ترتيب 22 و 24 و 31 ماه پس از تاریخ فوق سنكرون واحد اول و دوم گاز و واحد بخار ، 2 ماه بعد تحويل هاي موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل هاي موقت، تحويل هاي دائم (FAC) انجام ميشود.

 • محل سايت: كيلومتر 15 جاده كهنوج جيرفت درجنوب استان كرمان
 • تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی
 • ظرفیت واحدها:2*162 MW GTG + 1*160 MW STG
 • توربین: گاز ,V94.2 Ver. 5  بخارE Type (E30-16-1-1x6.3)
 • سیستم خنک کن: ACC
 • كارفرما: شرکت توليد برق ماهتاب كهنوج

مشاور کارفرما: شركت مهندسی والا انرژی

پروژه نیروگاه گازی خرمشهر

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه گازی خرمشهر شامل چهار واحد گازی به صورت Turn Key مي باشد. مطابق صورتجلسه شروع پروژه تاریخ  30/01/86  بعنوان شروع قراردادی پروژه تعیین شد.  بر اساس برنامه منضم به قرارداد  21 ماه پس از تاریخ فوق سنكرون واحد اول، 2 ماه بعد تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم (FAC) انجام ميشود. فاصله بين واحدها نیز2 ماه ميباشد.

 - محل سايت: جاده خرمشهر-اهواز جنب پست 132 شماره 3 خرمشهر

- تعداد واحدها: 4 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 4*162 MW GTG

- توربین:گاز V94.2

- تعداد شمع ها: 888 عدد

- پست و خط انتقال برق: 400 KV و در محدوده مپنا

- كارفرما: شرکت صنایع و انرژی برق صبا

- مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور نیروی

پروژه نیروگاه گازی توسعه خرمشهر

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

 نيروگاه گازی توسعه خرمشهر شامل دو واحد گازی به صورت Turn Key مي باشد. این نیروگاه به عنوان الحاقیه شماره 2 در تاریخ 25/08/87 به قرارداد اصلی اضافه گردید و در تاریخ 13/12/91  الحاقیه شماره 3 مبادله گردید که شامل افزایش مبلغ الحاقیه شماره 2 و همچنین انتقال کلیه تعهدات قرارداد اصلی به این الحاقیه می باشد.

 - محل سايت: جاده خرمشهر-اهواز جنب پست 132 شماره 3 خرمشهر

- تعداد واحدها: 2 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 2*162 MW GTG

- توربین:گاز V94.2

- تعداد شمع ها: 888 عدد

- پست و خط انتقال برق: 400 KV و در محدوده مپنا

- كارفرما: شرکت صنایع و انرژی برق صبا

- مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور نیروی

پروژه نیروگاه گازی خرم آباد

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد نیروگاهی است که مقرر بود با مشارکت مپنا و فراب به صورت 8 واحدی اجرا شود که با امضای الحاقیه یک قرارداد در تاریخ 14/08/91 مشارکت فراب لغو شده و کل این نیروگاه به صورت کلید در دست جهت اجرای 4 واحد گازی به مپنا واگذار شد.

در تاریخ 26/04/95 اصلاحیه شماره 4 مبنی بر اجرای دو بلوک در دو فاز ابلاغ گردید. در تاریخ 25/09/96 اعتبار اسنادی جهت اجرای یک بلوک گشایش یافت.

در تاریخ 28/09/96 صورتجلسه ای تنظیم و مقرر شد تاریخ شروع پروژه زمان اولین پیش پرداخت طبق قرارداد و یا اولین برداشت از اعتبار اسنادی میباشد. همچنین مقرر گردید شرکت مپنا بخشهایی از کارهای قابل اجرا در شرایط فعلی را حداکثر تا 15/10/96 شروع نماید.

 - محل سايت: خرم آباد جاده کمربندی اندیمشک کیلومتر 10 پشت پمپ بنزین میرزایی

- تعداد واحدها: 4 واحد گازی

- ظرفیت واحدها: 4*162 MW GTG

- توربین:گاز V94.2

- پست و خط انتقال برق: 230 کیلو ولت و در محدوده شرکت توسعه دو

- كارفرما: شرکت مولد نیروی خرم آباد

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر مطابق دو قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 92/110/271 و تامین تجهیزات (P) به شماره 92/110/180 در تاريخ 22/07/92 مبادله شد. تاریخ شروع قرارداد هنوز از طرف كارفرما نهايي نشده است ولي تاريخ شروع داخلي گروه پيرو صورتجلسه مورخ 27/07/92 بخش برق 27/07/92 در نظر گرفته شده است. بر اساس برنامه منضم به قرارداد مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز 16 ماه و واحدهای بعدی گاز به فاصله 2 ماه، واحد بخار 30 ماه ، تحویل موقت 2 ماه پس از سنکرون و تحویل دائم 12 ماه پس از تحویل موقت می باشد.

- محل سايت: سيرجان كيلومتر 50 جاده سيرجان - شيراز

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: 2*166 MW GTG + 1*160 MW STG

- توربین: گاز Map +2 166MW ، بخارE Type (E30-16-1x6.3)  

- بویلر: بازياب حرارتي (HRSG) با مشعل اضافي

- سیستم خنک کن: Direct Dry Cooling System (ACC)

- پست و خط انتقال برق: 400 كيلو ولت

- كارفرما: شركت گهر انرژي سيرجان

- مشاور کارفرما: شرکت قدس نيرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی سمنگان در تاریخ 01/08/1393 به شرکت مپنا (توسعه 2) ابلاغ گردید. بر اساس قرارداد20 ماه پس از تحقق شرايط شروع، سنكرون اولین واحد گازی، 2 ماه پس از آن، تحويل موقت و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم و همچنین فاصله بین واحدها 2 ماه تعیین شد. پيرو صورتجلسه مورخ 05/08/93 با كارفرما سنكرون واحد اول گاز بر اساس دستور مديريت محترم گروه 17 ماهه لحاظ شده است. همچنین سنکرون واحد بخار 33 ماه پس از شروع و 2 ماه پس از آن، تحويل موقت و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم تعیین شد.

- محل سايت: استان كرمان- كيلومتر 10 جاده سيرجان -كرمان

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: 2*166 MW GTG + 1*160 MW STG

- توربین: گاز Map +2 166MW ، بخارE Type (E30-16-1x6.3)  

- بویلر: بازياب حرارتي (HRSG) با مشعل اضافي

- سیستم خنک کن: ACC

- پست و خط انتقال برق: 230 كيلو ولت

- كارفرما: شركت نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان

- مشاور کارفرما: شرکت قدس نيرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

در تاریخ 01/09/1393 زمین نيروگاه سيکل ترکيبی سبلان به شرکت مپنا (توسعه 2) تحویل گردید. مطابق بند قراداد تاریخ 18/01/1394 مبادله قرارداد بعنوان شروع قراردادی پروژه نیز تعیین گردیدبر اساس برنامه منضم به قرارداد  24  ماه پس از تاریخ فوق سنكرون واحد اول، 2 ماه بعد تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم (FAC) انجام ميشود. فاصله بين واحدها نیز 2 ماه ميباشد.

- محل سايت: 35 کیلومتری جاده اردبیل مشکین شهر

- تعداد واحدها: سه واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 3*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سيستم خنك كن خشك از نوع هلر (Heller)

- پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: شرکت سبلان برق امید

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت: شرکت مشانیر

پروژه نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم به عنوان آخرین پروژه اين طرح به ظرفيت تقريبي 160×3 مگاوات مي باشد. كارفرماي پروژه سازمان توسعه برق ايران و مشاور آن شركت مشانير بود که در راستای اصل 44 قانون اساسی، توسط سازمان خصوصی سازی به مالک جدید (شرکت زرین کالای مبین) واگذار شد و متعاقبا خاتمه قرارداد فی مابین سازمان توسعه برق ایران و شرکت مپنا طی صورتجلسه مورخ 09/04/94، ابلاغ گردید.

بدنبال واگذاری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به مجموعه بانک های سپه، تجارت، پست بانک و ملت (گروه مالی ملت) و باتوجه به اینکه بخش بخار نیروگاه به صورت پروژه ناتمام واگذار شده است، تکمیل بخش بخار نیروگاه طی موافقتنامه های مورخ 26/03/94 و 07/06/94 از طرف شرکت زرین کالای مبین (به وکالت از مالکین جدید) به شرکت مپنا واگذار شد و بر این اساس زمان بندی سنكرون(Synchronizing)  واحد اول آن 18 ماه، واحد دوم 20 ماه و واحد سوم 22 ماه (پس از پرداخت کل مبلغ پیش پرداخت) توافق گردید.

- محل سايت: استان فارس، کیلومتر ۲۷ جاده جهرم - شیراز

- تعداد واحدها: 3 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 3*160 MW STG

- توربین: : بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم خنک کن خشک از نوع هلر  –(Heller)برج فلزي

- پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: شرکت زرین کالای مبین

- مشاور کارفرما: شرکت مشانیر

- دستگاه نظارت : شرکت قدس نیرو

پروژه نيروگاه سيکل ترکيبی چابهار

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به همراه مشترکات مورد نیاز بخش بخار به صورت کلید در دست در دو قرارداد مکمل جهت تامین تجهیزات و انجام خدمات مهندسی و اجرا

- محل سايت: کیلومتر 15 جاده چابهار - ایرانشهر

- تعداد واحدها: 1 واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 1*160 MW STG

- توربین: : یک واحد توربین بخار به ظرفیت نامی 160 مگاوات EType

- پست و خط انتقال برق: 230 کیلوولت GIS در محدوده مپنا

- تعداد شمع ها: 409

- كارفرما: شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

- مشاور کارفرما: مهندسين مشاور نيرو

- دستگاه نظارت : مهندسين مشاور نيرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

پس از اجرا و در مدار قرار گرفتن نیروگاه گازی ارومیه شامل 6 توربین گازی V94.2 و به منظور افزایش بهره وری و راندمان،  پروژه سیکل ترکیبی ارومیه به ظرفيت سه واحد 160 مگاوات و در مجموع 480 مگاوات به موقعيت مکانی استان آذربایجان غربی- کیلومتر 35 جاده ارومیه به مهاباد- ناحیه رشکان(جنوب شرقی شهر ارومیه) در زمینی به مساحت 120 هکتار و در قالب قرارداد های تامین تجهیزات به شماره 129-92  و طراحی و خدمات مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی به شماره 130-92 به کنسرسیومی متشکل از شركت های مپنا، توسعه2 و توسعه1 ابلاغ گرديد که براساس آخرین تصمیمات اخذ شده موارد توسط مپنا بین الملل و توسعه دو انجام خواهد شد.

- محل سايت: استان آذربایجان غربی- کیلومتر 35 جاده ارومیه به مهاباد ناحیه رشکان ( جنوب شرقی شهر ارومیهدر زمینی به مساحت 120 هکتار

- تعداد واحدها: سه واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 3*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1x6.3)

- سیستم خنک کن: سیستم ACC با پایه های بتنی / اسکلت فلزی (به همراه سیستم Anti Freezing)

- پست و خط انتقال برق: 400/132 و در محدوده کاری کارفرما

- كارفرما: شرکت تدبیر سازان سرآمد

- مشاور کارفرما: شرکت مهندسی والا انرژی

- دستگاه نظارت: شرکت مهندسی والا انرژی