خصوصی مپنا(IP)


پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر در دو قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 145-87-ccp و تامین تجهیزات (P) به شماره 144-87-ccp در تاريخ 30/09/87 مبادله شدهاست. تاریخ شروع قرارداد 10/04/89 در نظر گرفته شده است و بر اساس برنامه منضم به قرارداد مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز 24 ماه و واحدهای بعدی گاز به فاصله 2 ماه، واحد اول بخار 31 ماه و واحد بعدی به فاصله 3 ماه، تحویل موقت 2 ماه پس از سنکرون و تحویل دائم 12 ماه پس از تحویل موقت می باشد.

  • تعداد واحدها: دو بلوک سیکل ترکیبی
  • ظرفیت واحدها: 4*162 MW GTG + 2*160 MW STG
  • توربین: گاز 2, Ver. 5، بخارE Type (E30-16-1-1x6.3)
  • بویلر: بازياب حرارتي (HRSG) با مشعل اضافي
  • سیستم خنک کن: سيستم خنك كن یک بار گذر با آب دریا (برای دو بلوک)
  • تعداد شمع ها: تعداد 1565 كوبشي و درجا
  • پست و خط انتقال برق: 230 کیلو ولت و در محدوده کاری توسعه2
  • كارفرما: شركت توليد برق پره سر مپنا
  • مشاور کارفرما: شرکت عامران افق
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

پروژه نيروگاه سیکل ترکیبی بهبهان در قالب دو قرارداد مهندسی و اجرا (EC) به شماره 2-02-90-KHZ-BH و قرارداد تامین تجهیزات به شماره 1-02-90-KHZ-BH در تاریخ 12/2/91 به شرکت مپنا و توسعه2 ابلاغ گردید. مطابق برنامه منضم به قرارداد سنکرون واحد1 گاز 20 ماه، واحد2 گاز 22 ماه و واحد بخار 29 ماه پس از شروع بوده و 2 ماه پس از آن تحویل موقت و 12 ماه بعد تحویل دائم واحدهای مذکور میباشد.

- محل سايت: در کیلومتر 19 جاده بهبهان به رامهرمز در جهت شمال غربی بهبهان

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: 2*166 MW GTG + 1*160 MW STG

- توربین: گاز V 94.2 MAP2+ ، بخارE Type (E30-16-1-1x6.3)

- بویلر: بازياب حرارتي (HRSG) با مشعل اضافي

- سیستم خنک کن: ACC

- پست و خط انتقال برق: ظرفيت پست 400 كيلو ولت

- كارفرما: شركت توليد برق خوزستان مپنا

- مشاور کارفرما: شرکت مهندسی قدس نيرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی غرب کارون در تاریخ 01/08/1392 به شرکت مپنا (توسعه 2) ابلاغ گردید. بر اساس قرارداد  15 ماه پس از شروع قرارداد (تحقق آخرین شرط شروع)، سنكرون (Synchronizing) اولین واحد گازی، 2 ماه پس از آن، تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم و همچنین فاصله بین واحدها 2 ماه تعیین شد.

همچنین سنکرون واحد بخار 30 ماه پس از شروع و   2 ماه پس از آن، تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم تعیین شد.

در تاریخ 04/08/93 ظرفیت نیروگاه از یک بلوک به 3 بلوک سیکل ترکیبی افزایش یافته ولیکن هنوز قرارداد و زمان آن ابلاغ نشده است.

- محل سايت: خوزستان- روستای جفیر ثانی

- تعداد واحدها: یک بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: 1*175 MW STG+2*178 MW GTG

- توربین: گاز MAP2B  و بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- تعداد شمع: 1150

- سیستم خنک کن: ACC

- پست و خط انتقال برق: 230 کیلو ولت AIS

- كارفرما: شركت توليد برق غرب كارون مپنا

- مشاور کارفرما: قدس نیرو

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

نيروگاه سيکل ترکيبی پرند در تاریخ 01/04/1393 به شرکت مپنا (توسعه 2) ابلاغ گردید. بر اساس قرارداد  29 ماه پس از شروع قرارداد (تحقق آخرین شرط شروع)، سنكرون (Synchronizing) اولین واحد ، 2 ماه پس از آن، تحويل موقت (PAC) و 12 ماه پس از تحويل موقت، تحويل دائم و همچنین فاصله بین سنکرون واحدها 3 ماه تعیین شد.

- محل سايت: تهران- نیروگاه پرند

- تعداد واحدها: سه واحد بخار

- ظرفیت واحدها: 3*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: ACC

- پست و خط انتقال برق: 400کیلو ولت AIS

- كارفرما: شرکت تولید برق پرند

- مشاور کارفرما: شركت مسینان

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

مقدمه و خلاصه ای از شرح پروژه:

موضوع قرارداد عبارتست از مهندسی ،تامین و اجرابی بخش بخار نیروگاه عسلویه مشتمل بر 3 واحد بخار 160 مگاواتی تیپE  می باشد. بر اساس برنامه منضم به قرارداد مدت زمان برای سنکرون واحد اول 29 ماه و واحدهای بعدی به فاصله 2 ماه، تحویل موقت 2 ماه پس از سنکرون و تحویل دائم 12 ماه پس از تحویل موقت می باشد. لازم به ذکر است بر اساس صورت جلسه مورخ 04/03/1395 مقرر شد مدت زمان برای سنکرون واحد اول 22 ماه می باشد.

- محل سايت: عسلویه- جاده عسلویه به پارسیان جنب روستای بستانو- نیروگاه BOO عسلویه

- تعداد واحدها: سه بلوک سیکل ترکیبی

- ظرفیت واحدها: 3*160 MW STG

- توربین: بخار E Type (E30-16-1-1x6.3)

- سیستم خنک کن: ACC

- پست و خط انتقال برق: 400 کیلو ولت AIS

- كارفرما: شركت توليد برق عسلویه مپنا

- مشاور کارفرما: قدس نیرو

- دستگاه نظارت: قدس نیرو