سعید قیطانی
معاون مهندسی
مهندس سعید قیطانی، از سال 1376 همکاری خود را با گروه مپنا آغاز نموده و در حال حاضر به عنوان معاون مهندسی در شرکت توسعه 2 مپنا مشغول به کار هستند. وی به عنوان متخصص مهندسی و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی، در طراحی و مهندسی تعداد قابل ملاحظه ای از نیروگاه‌های کشور مشارکت داشته است. ایشان به عنوان کارشناس ساختمان، فعالیت خود را در گروه مپنا آغاز نمود و از سال 1379 به عنوان مدیر گروه ساختمان در طرح سیکل‌های ترکیبی و از سال 1386 به عنوان معاون مهندسی در شرکت توسعه 2 مپنا حضور داشتند. همچنین در مقطعی از سال 1392 تا سال 1400، در شرکت توسعه یک مپنا در سمت‌های معاون مهندسی و معاون تامین تجهیزات مشغول به کار بوده‌اند و در حال حاضر به عنوان معاون مهندسی، مجدداً به شرکت توسعه دو مپنا پیوسته‌اند. سعید قیطانی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد عمران – سازه از دانشگاه تهران می‌باشد.