۱۷ معیار پایداری سازمانی (اقتصادی ,اجتماعی و زیست محیطی) در توسعه ۲

برگرفته از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد


شرکت توسعه 2 مپنا به عنوان اولین شرکت در گروه مپنا، پس از بررسی مدل‌های مختلف پایداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدل توسعه پایدار سازمان ملل متحد را به عنوان مدل مبنا جهت تعریف، برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های خود در این حوزه قرار داده است. همچنین شرکت توسعه 2 مپنا به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اهداف و استراتژی‌های خود را با اهداف 17گانه این مدل هم‌جهت ساخته است.

جهت آشنایی با اقدامات شرکت توسعه ۲ در اهداف هفده گانه توسعه پایدار، بر روی اهداف مربوطه کلیک کنید.