سینا شعبانی
معاون توسعه منابع انسانی
سینا شعبانی متولد سال 1358، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(EMBA) و از سال 1383 با گروه مپنا شروع به همکاری نمودند، طی حدود 19 سال سابقه حضور در شرکت مپنا با شرکتهای توسعه 1 و نصب نیرو با عناوین رئیس مالی اداری پروژه های نیروگاهی و مدیر منابع انسانی همکاری داشته و از ابتدای تابستان سال 1401 همکاری خود با شرکت توسعه 2 را با عنوان معاون توسعه منابع انسانی آغاز نموده‌اند.